ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งานบนเว็บไซต์ topthaicasino.net

ข้อกำหนดและเงื่อนไข Bushwick Media Ltd นำเสนอการสาธิตหรือการจำลองเกมเฉพาะของโอกาสที่พัฒนาจากระยะไกลบนเว็บไซต์อินเทอร์เน็ต topthaicasino.net การยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้หมายถึงการยื่นตามกฎหมายต่อกฎและคำแนะนำโดยละเอียดของซอฟต์แวร์และการสาธิตของเกมเสี่ยงโชคที่พัฒนาขึ้นจากระยะไกล Bushwick Media Ltd ไม่มีสถานะของผู้ให้บริการการพนัน เนื่องจากไม่ได้ทำสัญญากับเกมเสี่ยงโชคของผู้ใช้ หากผู้ใช้ต้องการเข้าร่วมในเกมออนไลน์ เขาต้องเข้าถึงผ่านผู้ให้บริการที่เขาเลือก ซึ่งไม่ว่ากรณีจะเป็น Bushwick Media Ltd แต่จะเข้าถึงได้เฉพาะเกมที่ปรากฏบนเว็บไซต์เท่านั้น 

ข้อมูลระบุตัวตนของเรา

เว็บไซต์ : bushwickmedia.net 

เจ้าของ : Bushwick Media Ltd 

ที่อยู่ : Nerine Chambers PO Box 906, Quastisky Building, Road Town VG1110 British Virgin Islands 

อีเมล : [email protected] 

เงื่อนไขทางกฎหมาย

เงื่อนไขทางกฎหมายเหล่านี้ปรับให้เข้ากับ บรรทัดฐานทางกฎหมายที่แตกต่างกันที่เกี่ยวข้องกับการขายผลิตภัณฑ์และบริการเสมือนจริง เช่น กฎหมาย 7/1996 ลงวันที่ 15 มกราคม เกี่ยวกับระเบียบการขายปลีก (แก้ไขโดยกฎหมาย 47/2002) กฎหมาย 34/2002 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม ว่าด้วยบริการของสมาคมสารสนเทศและการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (แก้ไขโดยพระราชกฤษฎีกา-กฎหมาย 13/2555 ลงวันที่ 30 มีนาคม) พระราชกฤษฎีกา 1/2550 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน ข้อความรวมทั่วไปสำหรับการป้องกันผู้บริโภคและผู้ใช้ กฎหมาย 3/2557 วันที่ 27 มีนาคม ซึ่งแก้ไขข้อความแก้ไขของกฎหมายทั่วไปว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภคและผู้ใช้ และกฎหมายเสริมอื่นๆ ที่ได้รับอนุมัติโดยพระราชกฤษฎีกา 1/2007 วันที่ 16 พฤศจิกายน กฎหมาย 44/2006 ลงวันที่ 29 ธันวาคม เพื่อปรับปรุงการคุ้มครองผู้บริโภคและผู้ใช้ พระราชกฤษฎีกา 1906/2542 ลงวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2542 ซึ่งควบคุมการทำสัญญาทางโทรศัพท์หรือทางอิเล็กทรอนิกส์โดยมีเงื่อนไขทั่วไป ระเบียบยุโรปสำหรับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2016/679; ของวันที่ 28 ธันวาคม ของมาตรการกระตุ้นของสังคมของข้อมูล; กฎหมาย 29/2009 วันที่ 30 ธันวาคม ซึ่งแก้ไขระบอบกฎหมายของการแข่งขันและการโฆษณาที่ไม่เป็นธรรมเพื่อปรับปรุงการคุ้มครองผู้บริโภคและผู้ใช้ กฎหมายโทรคมนาคมทั่วไป ครั้งที่ 32/2546 (แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกา-กฎหมาย 13/2555 ลงวันที่ 30 มีนาคม) ระเบียบยุโรปสำหรับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2016/679; ของวันที่ 28 ธันวาคม ของมาตรการกระตุ้นของสังคมของข้อมูล; กฎหมาย 29/2009 วันที่ 30 ธันวาคม ซึ่งแก้ไขระบอบกฎหมายของการแข่งขันและการโฆษณาที่ไม่เป็นธรรมเพื่อปรับปรุงการคุ้มครองผู้บริโภคและผู้ใช้ กฎหมายโทรคมนาคมทั่วไป ครั้งที่ 32/2546 (แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกา-กฎหมาย 13/2555 ลงวันที่ 30 มีนาคม) ระเบียบยุโรปสำหรับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2016/679; ของวันที่ 28 ธันวาคม ของมาตรการกระตุ้นของสังคมของข้อมูล; กฎหมาย 29/2009 วันที่ 30 ธันวาคม ซึ่งแก้ไขระบอบกฎหมายของการแข่งขันและการโฆษณาที่ไม่เป็นธรรมเพื่อปรับปรุงการคุ้มครองผู้บริโภคและผู้ใช้ กฎหมายโทรคมนาคมทั่วไป ครั้งที่ 32/2546 (แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกา-กฎหมาย 13/2555 ลงวันที่ 30 มีนาคม) 

Bushwick Media Ltd

Bushwick Media Ltd (ต่อไปนี้เรียกว่าบริษัท) ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ เพื่อปรับให้เข้ากับกฎหมายปัจจุบันที่บังคับใช้ตลอดเวลา หลักนิติศาสตร์ใหม่และหลักปฏิบัติทางการตลาดตามปกติ เราขอให้คุณอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขและนโยบายความเป็นส่วนตัวอย่างละเอียดถี่ถ้วน หากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดและนโยบายความเป็นส่วนตัว คุณไม่ควรดำเนินการต่อ ผู้ใช้มีเงื่อนไขดังกล่าวโดยการให้ข้อมูลของพวกเขา และยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้และนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา คุณแสดงการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทุกข้อที่เผยแพร่บนเว็บไซต์นี้ในขณะนั้นอย่างเต็มที่และโดยไม่ได้สงวนไว้